2009/Aug/12

อย่าช่างหัวมัน

 • อย่าบิ่นบ้า มัวแต่อ้าง ช่างหัวมัน
  ถ้าเรื่องนั้น เกี่ยวกับเพื่อน มนุษย์หนา
  ต้องเอื้อเฟื้อ ปฎิบัติ เต็มอัตรา
  โดยถือว่า เป็นเพื่อนเกิด- แก่เจ็บตาย
 • การช่วยเพื่อน เหมือนช่วย ตัวเราเอง
  เมื่อจิตเพ่ง- เล็งช่วย ทวยสหาย
  ย่อมลดความ เห็นแก่ตัว ลงมากมาย
  ทุกทุกราย อย่าเขวี้ยงขว้าง ช่างหัวมัน
 • เห็นแก่ตัว บางเบา ลงเท่าไร
  ยิ่งเข้าใกล้ พระนิพพาน เห็นปานนั้น
  รอดตัวได้ เพราะไม่มัว ช่างหัวมัน
  จงพากัน ใคร่ครวญ ถ้วนทุกคน ฯ

**ที่มา : http://www.watkoh.com/

Comment

Comment:

Tweet