2010/Oct/21

edit @ 21 Oct 2010 17:15:41 by newborn

2009/Aug/12

 • อันความอยาก จะระงับ ดับลงได้

นั้นมิใช่ เพราะเรา ตามสนอง
สิ่งที่อยาก ให้ทัน ดั่งมันปอง
แต่เพราะต้อง ฆ่ามัน ให้บรรลัย

 

 • ให้ปัญญา บงการ แทนร่านอยาก
ความร้อนไม่ มีมาก อย่าสงสัย
ทั้งอาจผลิต กิจการ งานใดๆ
ให้ล่วงไป ด้วยดี มีสุขเย็นฯ

 

edit @ 25 Apr 2010 17:56:19 by newborn

edit @ 25 Apr 2010 17:57:41 by newborn

2009/Aug/12

อย่าช่างหัวมัน

 • อย่าบิ่นบ้า มัวแต่อ้าง ช่างหัวมัน
  ถ้าเรื่องนั้น เกี่ยวกับเพื่อน มนุษย์หนา
  ต้องเอื้อเฟื้อ ปฎิบัติ เต็มอัตรา
  โดยถือว่า เป็นเพื่อนเกิด- แก่เจ็บตาย
 • การช่วยเพื่อน เหมือนช่วย ตัวเราเอง
  เมื่อจิตเพ่ง- เล็งช่วย ทวยสหาย
  ย่อมลดความ เห็นแก่ตัว ลงมากมาย
  ทุกทุกราย อย่าเขวี้ยงขว้าง ช่างหัวมัน
 • เห็นแก่ตัว บางเบา ลงเท่าไร
  ยิ่งเข้าใกล้ พระนิพพาน เห็นปานนั้น
  รอดตัวได้ เพราะไม่มัว ช่างหัวมัน
  จงพากัน ใคร่ครวญ ถ้วนทุกคน ฯ

**ที่มา : http://www.watkoh.com/